TYTUŁ SZKOLENIA

Pory roku na warsztatach plastycznych - lato. Wykorzystanie technologii cyfrowej w przygotowaniu pomocy dydaktycznych

OPIS SZKOLENIA Rozwijanie twórczego myślenia i ekspresji plastycznej ucznia w oparciu o motywy lata. Wypracowywanie wrażliwości na piękno i rytm otaczającej przyrody. Wykorzystanie interesujących technik plastycznych w ramach warsztatów plastycznych dla dzieci realizujących zagadnienia kompozycji, barwy i faktury z uwzględnieniem form użytkowych.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
ADRESAT Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele plastyki, wychowawcy świetlicy
TYP SZKOLENIA warsztaty
ILOŚĆ GODZIN 3
CENA (PLN) 63 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący szkolenie zdalne: DODN we Wrocławiu. Kontakt: tel. 508-691-035, 508-691-212, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
Wrocław: Ośrodek koordynujący szkolenie zdalne: DODN we Wrocławiu. Kontakt: tel. 508-691-035, 508-691-212, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE Edycja 1: 06.05.02021 r., godz. 15.00 - 17.30. Edycja 2: 11.06.2021 r., godz. 15.00 - 17.30. Narzędzie Microsoft Teams.
WYBIERZ TERMIN
2021-05-06
Wrocław
Kazańska Elżbieta
Logowanie / Rejestracja
2021-06-11
Wrocław
Kazańska Elżbieta
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: