TYTUŁ SZKOLENIA

Sieć współpracy: Wzajemna pomoc uczniowska (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Realizacja priorytetu 7. MEiN - stworzenie warunków do jeszcze większej aktywności samorządu uczniowskiego oraz wzmocnieniu roli wolontariatu szkolnego – organizacji samopomocy koleżeńskiej. Spotkania sieci odbywać się będą w sieci (Teams), 1-2 w miesiącu. Realizowana tematyka będzie wynikała z propozycji uczestników i przykładów dobrej praktyki.
OBSZAR TEMATYCZNY WYCHOWANIE I OPIEKA
ADRESAT Opiekunowie Samorządów Szkolnych, Rzecznicy Praw Ucznia, Opiekunowie Grup Wolnatariackich
TYP SZKOLENIA sieci
ILOŚĆ GODZIN 20
CENA (PLN) bezpłatne
LOKALIZACJA
Jelenia Góra: Ośrodek koordynujący: DODN Filia w Jeleniej Górze, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-690-953, dos.jelenia@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE 15.00 - 17.00. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
2021-09-20
Jelenia Góra
Korzeniewski Zygmunt
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: