TYTUŁ SZKOLENIA

Realizujemy projekt edukacyjnego DODN pn.: Lekcja:Enter na zDolny Śląsk - współpraca nauczycieli w zakresie TIK (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022. Realizacja podstawy programowej pomimo trudnych warunków pracy. Propozycje materiałów do wykorzystania na zajęciach z różnych przedmiotów w ramach projektu „Lekcja:Enter na zDolny Śląsk”. Propozycja praktycznych warsztatów z wykorzystaniem metody webinarium w edukacji przy zastosowaniu pakietu Microsoft 365 oraz komunikatora Microsoft Teams przy realizacji projektu „Lekcja:Enter na zDolny Śląsk”. Podnoszenie motywacji uczenia się uczniów w warunkach pracy zdanej i hybrydowej z zastosowaniem dostępnych zasobów sieci Internet oraz dostępnych narzędzi cyfrowych przy realizacji projektu „Lekcja:Enter na zDolny Śląsk”. Opracowanie własnych propozycji i scenariuszy lekcji w warunkach pracy zdalnej i hybrydowej z uczniem, z zastosowaniem dostępnych narzędzi cyfrowych przy realizacji projektu „Lekcja:Enter na zDolny Śląsk”. Przykładowe scenariusze zajęć dla uczniów - bank pomysłów.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: ogólna
ADRESAT Zainteresowani nauczyciele
TYP SZKOLENIA sieci
ILOŚĆ GODZIN 20
CENA (PLN) bezpłatne
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-221, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE Narzędzie: Platforma Moodle.
WYBIERZ TERMIN
Wrocław
Szanin Wiktor
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: