TYTUŁ SZKOLENIA

Rządowy program Aktywna tablica - współpraca nauczycieli w zakresie TIK (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022. Realizacja podstawy programowej pomimo trudnych warunków pracy. Propozycje materiałów do wykorzystania na zajęciach z różnych przedmiotów w ramach rządowego programu - Aktywna tablica. Propozycja praktycznych warsztatów z wykorzystaniem metody webinarium w edukacji przy zastosowaniu pakietu Microsoft 365 oraz komunikatora Microsoft Teams. Podnoszenie motywacji uczenia się uczniów w warunkach pracy zdanej i hybrydowej z zastosowaniem dostępnych zasobów sieci Internet oraz dostępnych narzędzi cyfrowych, w tym nowoczesnych tablic interaktywnych (wielkoformatowych monitorów sensorycznych). Opracowanie własnych propozycji i scenariuszy lekcji w warunkach pracy zdalnej i hybrydowej z uczniem, z zastosowaniem dostępnych narzędzi cyfrowych, metoda WebQuest. Przykładowe scenariusze zajęć dla uczniów - bank pomysłów.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: ogólna
ADRESAT Zainteresowani nauczyciele
TYP SZKOLENIA sieci
ILOŚĆ GODZIN 20
CENA (PLN) bezpłatne
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-221, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE Narzędzie: Platforma Moodle.
WYBIERZ TERMIN
Wrocław
Szanin Wiktor
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: