TYTUŁ SZKOLENIA

Treści biologiczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - sieć współpracy i samokształcenia (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Wsparcie merytoryczne nauczycieli w realizacji podstawy programowej z zakresu treści biologicznych w edukacji przyrodniczej, w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej. Rozwijanie kompetencji dydaktycznych, wymiana doświadczeń oraz nawiązywanie współpracy między uczestnikami sieci.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
ADRESAT Zainteresowani nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
TYP SZKOLENIA sieci
ILOŚĆ GODZIN 20
CENA (PLN) bezpłatne
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-221, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE 15.00 - 17.00. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
2021-10-25
Wrocław
Zabierowska Lilianna
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: