TYTUŁ SZKOLENIA

Nowe zadania i obowiązki opiekuna stażu w awansie zawodowym nauczyciela zgodnie z aktualnymi zasadami

OPIS SZKOLENIA Prawne uwarunkowania awansu zawodowego nauczyciela: a) awans zawodowy nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego, b) ocena dorobku zawodowego nauczyciela po zakończeniu stażu. Zadania i obowiązki opiekuna stażu: a) rola i zadania opiekuna stażu, b) organizacja pracy opiekun - podopieczny, c) plan rozwoju zawodowego awansujacego nauczyciela , d) wspieranie nauczyciela odbywającego staż w realizacji obowiązków zawodowych, e) projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, f) opiekun stażu jako członek komsji egzaminacyjnej. Rozwój zawodowy opiekuna stażu: a) planowanie własnego rozwoju, b) doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie niezbędnym do pełnienia roli opiekuna stażu, c) doumentacja pracy opiekuna stażu.
OBSZAR TEMATYCZNY ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELA
ADRESAT Nauczyciele pełniący funkcję opiekna stażu nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy lub zamierzajacy pełnić zadania opiekuna stażu
TYP SZKOLENIA kursy doskonalące
ILOŚĆ GODZIN 18
CENA (PLN) 450 zł
LOKALIZACJA
Legnica: Ośrodek koordynujący: DODN Filia w Legnicy, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-162, dos.legnica@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE 15.00-18-00.
WYBIERZ TERMIN
2021-10
Legnica
Lewandowski Jan
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: