TYTUŁ SZKOLENIA

Opowiadanie jako forma wypowiedzi w klasach początkowych

OPIS SZKOLENIA Istota opowiadania. Struktura opowiadania. Sposoby wyrażania róznorodnych stosunków czasowych.Wyrażenia charakteryzujące czyności, działania i ich miejśce.Sposoby ozywiania i dynamizowania tempa akcji zdarzeń.Barwność opowiadania. Społeczno - moralne aspekty zdarzeń fabularnych.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
ADRESAT Nauczyciele przedszkoli , edukacji wczesnoszkolnej
TYP SZKOLENIA warsztaty
ILOŚĆ GODZIN 4
CENA (PLN) 100 zł
LOKALIZACJA
Legnica: Ośrodek koordynujący: DODN Filia w Legnicy, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-162, dos.legnica@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE 16.00 -19.00.
WYBIERZ TERMIN
2022-03
Legnica
Tkaczyk Urszula
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: