TYTUŁ SZKOLENIA

Zdrowie psychiczne nastolatków - samouszkodzenia (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Zdrowie psychiczne ucznia a obowiązki szkoły. Problemy zdrowia psychicznego nastolatków. Samookaleczanie – etiologia, mechanizmy, objawy, różnicowanie. Sygnały ostrzegawcze - jak rozpoznać i reagować. Możliwości pomocy. Jak wspierać ucznia i jego rodziców. Jak pracować z grupą, w któej doszło do samouszkodzenia.
OBSZAR TEMATYCZNY WYCHOWANIE I OPIEKA
ADRESAT Rada Pedagogiczna szkoły/placówki
TYP SZKOLENIA rady szkoleniowe
ILOŚĆ GODZIN 3
CENA (PLN) 12 zł x liczba godzin szkolenia x ilość osób
LOKALIZACJA
Jelenia Góra: Ośrodek koordynujący: DODN Filia w Jeleniej Górze, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-690-953, dos.jelenia@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
do ustalenia
Jelenia Góra
Giercarz-Borkowska Magdalena
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: