TYTUŁ SZKOLENIA

Interwencja i pomoc w sytuacjach kryzysowych (zdalne) (rada szkoleniowa)

OPIS SZKOLENIA Rodzaje i fazy przebiegu sytuacji trudnej i kryzysu emocjonalnego. Reakcje emocjonalne i behawioralne osoby w kryzysie. Interwencja i wsparcie w sytuacji kryzysu: cele interwencji, cechy oddziaływań interwencyjnych, etapy interwencji kryzysowej.
OBSZAR TEMATYCZNY WYCHOWANIE I OPIEKA
ADRESAT Rada Pedagogiczna szkoły/placówki
TYP SZKOLENIA rady szkoleniowe
ILOŚĆ GODZIN 4
CENA (PLN) 12 zł x liczba godzin szkolenia x ilość osób
LOKALIZACJA
Wałbrzych: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce. Ośrodek koordynujący: DODN Filia w Wałbrzychu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-690-899, dos.walbrzych@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
do uzgodnienia
Wałbrzych
Głuszek Karolina
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: