TYTUŁ SZKOLENIA

Nowoczesne technologie TIK w praktyce szkolnej (zdalne) (rada szkoleniowa)

OPIS SZKOLENIA 1. Wykorzystanie narzędzi informacyjno - komunikacyjnych w edukacji. 2. TIK jako dodatek do dobrych metod nauczania. 3. Wprowadzenie TIK do szkoły w celu zwiększenia efektywności się. 4. Dobra praktyka TIK. Szanse i zagrożenia.- dyskusja.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: Edukacja matematyczno-przyrodnicza i technologie informacyjne
ADRESAT Rada Pedagogiczna szkoły/placówki
TYP SZKOLENIA rady szkoleniowe
ILOŚĆ GODZIN 2
CENA (PLN) 12 zł x liczba godzin szkolenia x ilość osób
LOKALIZACJA
Wrocław: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce. Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-221, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
do ustalenia
Wrocław
Bajor Stanisław
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: