TYTUŁ SZKOLENIA

Neurodydaktyka - jak wykorzystać potencjał ucznia w procesie uczenia się i nauczania? (rada szkoleniowa)

OPIS SZKOLENIA Stany sprzyjające i niesprzyjające uczeniu się z perspektywy neurobiologicznej: ewolucja centralnego układu nerwowego, fizjologia, pamięć. Wnioski wynikające z neuronauk dla planowania procesów edukacyjnych. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi – rozwiązania praktyczne: kluczowe momenty lekcji; cele lekcji w języku ucznia; aktywacja wiedzy, przetwarzanie powierzchniowe versus przetwarzanie głębokie. Analiza i planowanie zadań dla uczniów zgodnie z zasadami neurodydaktyki.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: ogólna
ADRESAT Rada Pedagogiczna szkoły/placówki
TYP SZKOLENIA rady szkoleniowe
ILOŚĆ GODZIN 8
CENA (PLN) (12 zł x liczba godzin szkolenia x ilość osób) + koszty dojazdu
LOKALIZACJA
Wrocław: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce. Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-221, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
do ustalenia
Wrocław
Czajkowska-Prokop Sabina
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: