TYTUŁ SZKOLENIA

Nauczyciel w stresie. Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu? (zdalne) (rada szkoleniowa)

OPIS SZKOLENIA Przyczyny i stadia wypalenia zawodowego nauczycieli. Skutki pandemii na funkcjonowanie psychiczne, emocjonalne i społeczne.Świadomość własnych emocji i uczuć, swoich zasobów, mocnych i słabych stron w budowaniu dobrostanu nauczyciela. System wsparcia emocjonalnego dla nauczycieli.
OBSZAR TEMATYCZNY WYCHOWANIE I OPIEKA
ADRESAT Rada Pedagogiczna szkoły/placówki
TYP SZKOLENIA rady szkoleniowe
ILOŚĆ GODZIN 3
CENA (PLN) 12 zł x liczba godzin szkolenia x ilość osób
LOKALIZACJA
Wrocław: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce. Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-221, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
do ustalenia
Wrocław
Gajos Agata
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: