TYTUŁ SZKOLENIA

Jak skutecznie pracować w ramach kompetencji matematycznych w szkole (rada szkoleniowa)

OPIS SZKOLENIA Analiza pojęć: myślenie matematyczne i kompetencje matematyczne. Czynniki wpływające na rozwój umiejętności matematycznych w szkole. Praca w szkole w ramach kompetencji matematycznych. Posługiwanie się narzędziami matematycznymi w typowych sytuacjach życia codziennego. Rozwój myślenia logicznego i przestrzennego oraz stosowania prezentacji. Planowanie działań dydaktycznych rozwijających kompetencje matematyczne na swoim przedmiocie. Przykłady dobrych praktyk.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: ogólna
ADRESAT Rada Pedagogiczna szkoły/placówki
TYP SZKOLENIA rady szkoleniowe
ILOŚĆ GODZIN 3
CENA (PLN) (12 zł x liczba godzin szkolenia x ilość osób) + koszty dojazdu
LOKALIZACJA
Wrocław: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce. Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-221, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
do ustalenia
Wrocław
Lazar Jolanta
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: