TYTUŁ SZKOLENIA

Jak uczyć skutecznie w warunkach pandemii (rada szkoleniowa)

OPIS SZKOLENIA Jak uczyć skutecznie w warunkach pandemii? Od czego będzie zależeć efektywność nauczania? Metody i strategie sprzyjające uczeniu w warunkach pandemii. Diagnoza, jako podstawa planowania i organizowania procesu kształcenia w szkole. Diagnoza edukacyjna a ocenianie osiągnięć uczniów. Jak oceniać uczniów i jakich błędów w ocenie unikać? Jak celowo analizować i wykorzystywać wyniki diagnoz i egzaminów zewnętrznych? Formułowanie wniosków do korekty szkolnego i nauczycielskich systemów kształcenia.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: ogólna
ADRESAT Rada Pedagogiczna szkoły/placówki
TYP SZKOLENIA rady szkoleniowe
ILOŚĆ GODZIN 3
CENA (PLN) (12 zł x liczba godzin szkolenia x ilość osób) + koszty dojazdu
LOKALIZACJA
Wrocław: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce. Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-221, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
do ustalenia
Wrocław
Lazar Jolanta
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: