TYTUŁ SZKOLENIA

Kreatywny nauczyciel - kreatywny uczeń (rada szkoleniowa)

OPIS SZKOLENIA Czym jest kreatywność, innowacyjność i jak je można zrozumieć? Rola i znaczenie komunikacji (inter- i intrapersonalnej) w pracy zespołowej. Wybrane metody i techniki służące do kształtowania kreatywnego myślenia oraz do kształtowania pożądanych postaw współpracy wśród uczniów. Planowanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem wybranych metod i technik.
OBSZAR TEMATYCZNY WYCHOWANIE I OPIEKA
ADRESAT Rada Pedagogiczna szkoły/placówki
TYP SZKOLENIA rady szkoleniowe
ILOŚĆ GODZIN 3
CENA (PLN) (12 zł x liczba godzin szkolenia x ilość osób) + koszty dojazdu
LOKALIZACJA
Wrocław: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce. Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-221, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
do ustalenia
Wrocław
Mucha Mariola
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: