TYTUŁ SZKOLENIA

Soft Skills. Life Skills. Kompetencje Przyszłości (rada szkoleniowa)

OPIS SZKOLENIA 1. Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022. Realizacja podstawy programowej pomimo trudnych warunków pracy. 2. Doświadczenia nauczycieli dotyczące identyfikacji problemów młodzieży w związku z długotrwałą izolacją od szkoły. 3. Kryzys i metody radzenia sobie z nim. Wsparcie ucznia w kryzysie. 4. Poznanie narzędzi i metod służących reintegracji grupy. 5. Praca z wybranymi scenariuszami treningu kompetencji społecznych. 6. Networking uczestników dotyczący możliwości współpracy przy realizacji programów dla młodzieży dotyczących powrotu do szkoły. 7. Prezentacja wyników badań dotyczących wpływu pandemii na sytuację społeczną i psychiczną młodzieży. 8. Wypracowanie rekomendacji dla programów związanych z powrotem do szkoły i rozwojem kompetencji społecznych - bank pomysłów.
OBSZAR TEMATYCZNY WYCHOWANIE I OPIEKA
ADRESAT Rada Pedagogiczna szkoły/placówki
TYP SZKOLENIA rady szkoleniowe
ILOŚĆ GODZIN 2
CENA (PLN) (12 zł x liczba godzin szkolenia x ilość osób) + koszty dojazdu
LOKALIZACJA
Wrocław: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce. Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-221, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
do ustalenia
Wrocław
Szanin Wiktor
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: