TYTUŁ SZKOLENIA

Tworzenie lokalnych baz danych w programie MS Access dla początkujących (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Obiekty programu Access. Tabela jako podstawowa forma organizacji danych. Właściwości pól tabeli. Zasady tworzenia relacji między tabelami. Uzupełnianie tabel danymi. Kwerend wybierające umożliwiające wybieranie z bazy danych rekordów spełniających określone kryteria, np. pokaż uczniów zagrożonych z matematyki. Projektowanie formularzy. Tworzenie estetycznych raportów gotowych do wydruku.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: Edukacja matematyczno-przyrodnicza i technologie informacyjne
ADRESAT Nauczyciele przedmiotów nieinformatycznych
TYP SZKOLENIA warsztaty
ILOŚĆ GODZIN 4
CENA (PLN) 100 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-221, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE 14.00-16.00. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
2021-11
Wrocław
Bajor Stanisław
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: