TYTUŁ SZKOLENIA

Elementy oceniania kształtującego w nauczaniu języka obcego nowożytnego w ośmioletniej szkole podstawowej (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Ocenianie kształtujące w nauczaniu języków obcych w ośmioletniej szkole podstawoej. Autonomia ucznia, samoocena, ocena koleżeńska, informacja zwrotna – diagnoza nieformalna i formalna.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: Języki obce
ADRESAT Nauczyciele języków obcych w szkole podstawowej
TYP SZKOLENIA warsztaty
ILOŚĆ GODZIN 4
CENA (PLN) 100 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-221, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE 16.00-19.00. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
2021-12-01
Wrocław
Kaczmarska Joanna
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: