TYTUŁ SZKOLENIA

Jestem twórcą - propozycje aktywności plastycznej ucznia (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Zabawy plastyczne rowijające uzdolnienia plastyczne podopiecznych. Proces budowania świadmego posługiwania się środkami plastycznego wyrazu w celu wyrażenia określonych treści. Ćwiczenia z kreatywności.
OBSZAR TEMATYCZNY WYCHOWANIE I OPIEKA
ADRESAT Nauczyciele wychowawcy, nauczyciele plastyki, wychowawcy świetlicy, zainteresowani nauczyciele
TYP SZKOLENIA warsztaty
ILOŚĆ GODZIN 3
CENA (PLN) 75 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-221, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
Wrocław2: Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-221, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
Wrocław3: Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-221, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE 16.00 - 18.30 Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
2022-01-14
Wrocław
Kazańska Elżbieta
Logowanie / Rejestracja
2022-02-29
Wrocław2
Kazańska Elżbieta
Logowanie / Rejestracja
2022-03-28
Wrocław3
Kazańska Elżbieta
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: