TYTUŁ SZKOLENIA

Rozwijanie kreatywności poprzez działania plastyczne (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Rozwijanie wyobraźni z zastosowaniem myślenia metaforycznego.Trennig tworczości z wykorzystaniem strategii: postrzegania, dostrzegania i rozwiązywania problemów. Kreatywne warsztaty plastyczne z zastosowaniem interesujących technik plastycznych.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: ogólna
ADRESAT Nauczyciele wychowawcy, nauczyciele plastyki, wychowawcy świetlicy, zainteresowani nauczyciele
TYP SZKOLENIA warsztaty
ILOŚĆ GODZIN 4
CENA (PLN) 100 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-221, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
Wrocław2: Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-221, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
Wrocław3: Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-221, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE 15.45-19.00. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
2021-11-30
Wrocław
Kazańska Elżbieta
Logowanie / Rejestracja
2021-12-10
Wrocław2
Kazańska Elżbieta
Logowanie / Rejestracja
2022-06-14
Wrocław3
Kazańska Elżbieta
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: