TYTUŁ SZKOLENIA

Konstruowanie programu profilktyczno-wychowawczego w przedszkolu, szkołach z wykorzystaniem narzędzi TIK (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Cele i zadania programów profilatyczno-wychowawczych w placówkach szkolnych i pozaszkolnych. Podstawy prawne PPW,Diagnoza szkolna podstawą do określania potrzeb w zakresie realizacji programu . Współpraca z rodzicami i Radą Rodziców w tworzeniu szkolnego programu PW.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
ADRESAT Nauczyciele przedszkoli i szkół
TYP SZKOLENIA warsztaty
ILOŚĆ GODZIN 5
CENA (PLN) 125 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-221, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE 15.00-19.00. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
2021-23-09
Wrocław
Kowalczyk Ewa
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: