TYTUŁ SZKOLENIA

Wychowanie do życia (w każdej) rodzinie

OPIS SZKOLENIA Omówienie wybranych zagadnień z problematyki wychowania do życia w rodzinie w kontekście tolerancji i równego traktowania z uwzglądnieniem różnych modeli rodziny (rodzian niepełna, niepełnośprawności, odmienne postrzeganie funkcji poszczególnych członków rodziny, itp.).
OBSZAR TEMATYCZNY WYCHOWANIE I OPIEKA
ADRESAT Zainteresowani nauczyciele
TYP SZKOLENIA warsztaty
ILOŚĆ GODZIN 2
CENA (PLN) 50 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-221, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
2021-12
Wrocław
Stempel Lech
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: