TYTUŁ SZKOLENIA

Podstawy programowania w języku Python (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022. Realizacja podstawy programowej pomimo trudnych warunków pracy. Metody myślenia komputacyjnego oraz metody prezentacji algorytmu. Zapoznanie się z językiem programowania Python w sposób usystematyzowany. Rozwiązywanie przykładowych zadań w Pythonie. Przykładowe scenariusze zajęć dla uczniów - bank pomysłów.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: Edukacja matematyczno-przyrodnicza i technologie informacyjne
ADRESAT Zainteresowani nauczyciele
TYP SZKOLENIA warsztaty
ILOŚĆ GODZIN 3
CENA (PLN) 75 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-221, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
Wrocław2:
DODATKOWE INFORMACJE 15.00-17.30. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams. Oferta cały rok szkolny.
WYBIERZ TERMIN
2021-10-28
Wrocław
Szanin Wiktor
Logowanie / Rejestracja
2021-09
Wrocław2
Szanin Wiktor
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: