TYTUŁ SZKOLENIA

Jak się uczymy? (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Definicje uczenia się. Biologiczne podstawy zdolności przyswajania informacji. Warunki efektywnego uczenia się. Sposoby wykorzystywania i wzmacniania czynności poznawczych uczniów.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: ogólna
ADRESAT Zainteresowani nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych.
TYP SZKOLENIA warsztaty
ILOŚĆ GODZIN 2
CENA (PLN) 50 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-221, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
Wrocław2:
Wrocław3:
DODATKOWE INFORMACJE 15.00 - 17.00. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
2022-03-08
Wrocław
Zabierowska Lilianna
Logowanie / Rejestracja
2022-05-09
Wrocław2
Zabierowska Lilianna
Logowanie / Rejestracja
2022-05-30
Wrocław3
Zabierowska Lilianna
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: