TYTUŁ SZKOLENIA

Wspieranie harmonijnego rozwoju dziecka przez sztukę – kompetencje kluczowe (zdalne) (rada szkoleniowa)

OPIS SZKOLENIA Działania plastyczne jako element wspierający harmonijny rozwój podopiecznych. Inicjowanie aktywności ucznia rozwijającej myślenie kreatywne. Rola przedmiotów artystycznych w podnoszeniu odpowiedzialności za proces uczenia się: poszukiwanie rozwiązań, planowanie i działanie, wzmacnianie poczucia sprawczości. Kształtowanie kompetencji kluczowych realizowanych poprzez działalność artystyczną.
OBSZAR TEMATYCZNY WYCHOWANIE I OPIEKA
ADRESAT Rada Pedagogiczna szkoły/placówki
TYP SZKOLENIA rady szkoleniowe
ILOŚĆ GODZIN 3
CENA (PLN) 12 zł x liczba godzin szkolenia x ilość osób
LOKALIZACJA
Wrocław: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce. Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-221, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
do ustalenia
Wrocław
Kazańska Elżbieta
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: