TYTUŁ SZKOLENIA

Andragogika – organizacja i nauczanie dorosłych

OPIS SZKOLENIA Podstawy wiedzy z zakresu andragogiki Wybrane aspekty uczenia się dorosłych. Specyfika edukacji dorosłych. Nauczyciel jako andragog. Psychologia rozwojowa dorosłych Etapy rozwoju człowieka dorosłego. Zdolność do nauki ludzi dorosłych. Motywacja osób dorosłych do uczenia się. Cykl Kolba. Dydaktyka nauczania dorosłych Diagnoza i analiza potrzeb szkoleniowych. Organizacja procesu doskonalenia osób dorosłych. Formy i metody uczenia się osób dorosłych. Elementy procesu dydaktycznego szkoleń. Komunikacja społeczna Komunikacja interpersonalna. Trudne sytuacje w pracy z uczniem dorosłym. Budowanie relacji DOROSŁY-DOROSŁY. Informacja zwrotna. Metody i techniki pracy trenera – andragoga Przegląd metod i technik przydatnych w pracy andragoga (prowadzenie zajęć metodami warsztatowymi, ćwiczenia koncepcyjne, techniki pracy grupowej i zarządzenie procesem grupowym). Trening kreatywności i innowacyjności. Coaching, tutoring i mentoring jako narzędzia andragogiki.Metody kształcenia na odległość z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. (w tym 14h -metody zdalne) Wybrane zagadnienia z neurodydaktyki Neurodydaktyczne uwarunkowania uczenia się dorosłych. Nauczanie przyjazne mózgowi. Neurodydaktyka i jej znaczenie w procesie nauczania, uczenia się. Prawo oświatowe Wybrane akty prawne niezbędne w pracy andragoga. Ewaluacja zajęć Ocena efektywności szkoleń. Autoewaluacja. Rozwój własny trenera-andragoga. Seminarium podsumowujące Przegląd i omówienie prac zaliczeniowych.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA
ADRESAT zainteresowani nauczyciele dolnośląskich szkół
TYP SZKOLENIA kurs doskonalący
ILOŚĆ GODZIN 108
CENA (PLN) 1416 zł
LOKALIZACJA
Wrocław:
DODATKOWE INFORMACJE 15.01.2022 r. – 25.06.2022 r. soboty, 12 spotkań po 7 godzin dydaktycznych i 3 spotkania po 8 godzin dydaktycznych
WYBIERZ TERMIN
2022-01-15
Wrocław
Norkowska Ewa
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: