TYTUŁ SZKOLENIA

Zmiany w przepisach prawa oświatowego 2022 r. (rada szkoleniowa)

OPIS SZKOLENIA Nowelizacja Karty Nauczyciela w 2022 r. Zatrudnianie specjalistów w szkołach i przedszkolach. Prowadzenie zajęć zdalnych niezależnych od COVID-19. Nauczanie indywidulane w formie zdalnej. Przedłużanie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły. Organizacja kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy.
OBSZAR TEMATYCZNY Zarządzanie oświatą
ADRESAT Rada Pedagogiczna szkoły/placówki
TYP SZKOLENIA rada szkoleniowa
ILOŚĆ GODZIN 3
CENA (PLN) Cena do ustalenia w zależności od formy (stacjonarna lub zdalna) oraz ilości osób.
LOKALIZACJA
Wrocław: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce. Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-212, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
do ustalenia z placówką
Wrocław
Mangold Robert
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: