TYTUŁ SZKOLENIA

Szkolenie okresowe bezpieczeństwa i higieny pracy dla nauczycieli (rada szkoleniowa)

OPIS SZKOLENIA Podstawowe obowiązki pracodawcy. Prawa i obowiązki pracownika. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy. Maszyny i inne urządzenia techniczne. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia. Profilaktyczna ochrona zdrowia. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe. Szkolenia. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy. Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi.
OBSZAR TEMATYCZNY Dydaktyka
ADRESAT Rada Pedagogiczna szkoły/placówki
TYP SZKOLENIA rada szkoleniowa
ILOŚĆ GODZIN 0
CENA (PLN) Cena do ustalenia w zależności od formy (stacjonarna lub zdalna) oraz ilości osób.
LOKALIZACJA
Wrocław: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce. Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-212, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
do ustalenia z placówką
Wrocław
Nadolska Sylwia
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: