TYTUŁ SZKOLENIA

Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów z zastosowaniem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (rada szkoleniowa)

OPIS SZKOLENIA Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023. Kreatywność, innowacyjność, samodzielność i praca zespołowa. Stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w szkole. Pozytywne wzorce i wypracowanie nawyków stosowania nowych technologii. Nowoczesne metody pracy z wykorzystaniem TIK ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia na odległość. Narzędzia wizualne i dźwiękowe dostępne online na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych. Stosowanie wiedzy i umiejętności w praktyce szkolnej oraz w pracy z uczniami na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych - wskazówki dla dyrektorów, nauczycieli i rodziców.
OBSZAR TEMATYCZNY Rozwój zawodowy nauczyciela
ADRESAT Rada Pedagogiczna szkoły/placówki
TYP SZKOLENIA rada szkoleniowa
ILOŚĆ GODZIN 3
CENA (PLN) Cena do ustalenia w zależności od formy (stacjonarna lub zdalna) oraz ilości osób.
LOKALIZACJA
Wrocław: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce. Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-212, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
do ustalenia z placówką
Wrocław
Szanin Wiktor
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: