TYTUŁ SZKOLENIA

Nauczyciel w roli coacha (rada szkoleniowa)

OPIS SZKOLENIA Definicja i istota coachingu. Aktywne słuchanie. Praca na zasobach. Konstruktywna informacja zwrotna. Rola pytań w rozmowie coachingowej. Metafora i wizualizacja jako narzędzia rozmowy coachingowej. Narzędzia coachingowe a motywacja wewnętrzna.
OBSZAR TEMATYCZNY Rozwój zawodowy nauczyciela
ADRESAT Rada Pedagogiczna szkoły/placówki
TYP SZKOLENIA rada szkoleniowa
ILOŚĆ GODZIN 2
CENA (PLN) Cena do ustalenia w zależności od formy (stacjonarna lub zdalna) oraz ilości osób.
LOKALIZACJA
Wrocław: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce. Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-212, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
do ustalenia z placówką
Wrocław
Zabierowska Lilianna
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: