TYTUŁ SZKOLENIA

Komunikacja interpersonalna w placówce oświatowej (rada szkoleniowa)

OPIS SZKOLENIA Cele komunikowania interpersonalnego. Elementy komunikacji interpersonalnej: nadawca i odbiorca, kanał informacyjny, sprzężenie zwrotne. Zakłócenia w komunikacji. Rodzaje komunikacji interpersonalnej: komunikacja niewerbalna, werbalna, pisemna i wizualna. Komunikacja interpersonalna, jako proces przekazywania i otrzymywania informacji w bezpośrednim kontakcie z inną osobą, ma na celu tworzenie relacji i wzajemnego zrozumienia. Jest więc kwestią bardzo istotną, mającą wpływ na nasz rozwój, samopoczucie i efektywność w realizowaniu życiowych celów. Doświadczenia zawodowe nauczycieli skłaniają do refleksyjnej obserwacji (warto tu wykorzystać możliwość pracy w grupie i wspólnego poszukiwania rozwiązań).
OBSZAR TEMATYCZNY Zarządzanie oświatą
ADRESAT Rada Pedagogiczna szkoły/placówki
TYP SZKOLENIA rada szkoleniowa
ILOŚĆ GODZIN 4
CENA (PLN) Cena do ustalenia w zależności od formy (stacjonarna lub zdalna) oraz ilości osób.
LOKALIZACJA
Wrocław: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce. Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-212, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
do ustalenia z placówką
Wrocław
Socha Dariusz
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: