TYTUŁ SZKOLENIA

Konferencja otwarcia: Różne aspekty edukacji dla bezpieczeństwa

OPIS SZKOLENIA PROGRAM KONFERENCJI Moderator Robert Mangold, nauczyciel- konsultant Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu 9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników stacjonarnych i serwis kawowy 10.00 – 10.20 Otwarcie konferencji dr Jolanta Horyń, Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu dr hab. prof. AWL Izabela Nowicka, Prorektor ds. naukowych Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu 10.20 – 10.40 „Edukacja dla bezpieczeństwa, a wyzwania teraźniejszości” dr hab. prof. AWL Wojciech Horyń, wykładowca Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu 10.40 – 11.00 „Elementy systemu obronnego państwa” płk Artur Barański, dowódca 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej 11.00 – 11.20 „Podstawowe zasady zarządzania kryzysowego” mgr Rafał Wolanowski, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 11.20 – 11.40 „Współczesne wyzwania udzielania pierwszej pomocy” Andrzej Raczyński, ratownik medyczny Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 11.40 – 12.00 „Zasady zachowania bezpieczeństwa na strzelnicach szkolnych” mgr Paweł Musiał, sekretarz Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego Ligii Obrony Kraju 12.00 – 12.20 „Prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie legalności powierzania pracy cudzoziemcom oraz pracownikom młodocianym” mgr Arkadiusz Kłos, nadinspektor w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu 12.20 – 12.30 Podsumowanie konferencji dr Jolanta Horyń, Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
OBSZAR TEMATYCZNY Dydaktyka
ADRESAT Zainteresowani nauczyciele
TYP SZKOLENIA konferencja
ILOŚĆ GODZIN 4
CENA (PLN) bezpłatne
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-212, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE 08.08.2022 10:00-12:30 DODN we Wrocławiu ul. Trzebnicka 42-44 oraz Microsoft Teams
WYBIERZ TERMIN
2022-09-08
Wrocław
Mangold Robert
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: