TYTUŁ SZKOLENIA

Sieć: Twoje Dane twoja Sprawa (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Zdobywanie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych. Dzielenie się dobrymi praktykami pomiędzy szkołami. Promowanie działań podnoszących świadomość z zakresu ochrony danych u uczniów, rodziców, pracowników szkół.
OBSZAR TEMATYCZNY Wychowanie i opieka
ADRESAT Kadra szkół i placówek oświatowych zainteresowana obszarem
TYP SZKOLENIA sieć
ILOŚĆ GODZIN 10
CENA (PLN) bezpłatne
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-212, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE godz. 15.00-18.00. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams oraz Platforma Moodle.
WYBIERZ TERMIN
2023-02-09
Wrocław
Bieńkuńska Barbara
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: