TYTUŁ SZKOLENIA

Neurodydaktyka – jak wykorzystać potencjał ucznia w procesie uczenia się i nauczania? (Część I i II)

OPIS SZKOLENIA Stany sprzyjające i niesprzyjające uczeniu się z perspektywy neurobiologicznej: ewolucja centralnego układu nerwowego, fizjologia, pamięć. Wnioski wynikające z neuronauk dla planowania procesów edukacyjnych. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi – rozwiązania praktyczne: kluczowe momenty lekcji; cele lekcji w języku ucznia; aktywacja wiedzy, przetwarzanie powierzchniowe versus przetwarzanie głębokie. Analiza i planowanie zadań dla uczniów zgodnie z zasadami neurodydaktyki.
OBSZAR TEMATYCZNY Dydaktyka
ADRESAT Zainteresowani nauczyciele
TYP SZKOLENIA warsztat
ILOŚĆ GODZIN 10
CENA (PLN) 320 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-212, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
Wrocław(gr.2):
Wrocław(gr.3):
Wrocław(gr.4):
Wrocław(gr.5):
DODATKOWE INFORMACJE godz. 14.30-18.45 23.09.2022 i 30.09.2022 ( szkolenie dwudniowe ) Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, ul. Trzebnicka 42-44
WYBIERZ TERMIN
2022-09-23
Wrocław
Czajkowska-Prokop Sabina
Logowanie / Rejestracja
2022-11
Wrocław(gr.2)
Czajkowska-Prokop Sabina
Logowanie / Rejestracja
2023-01
Wrocław(gr.3)
Czajkowska-Prokop Sabina
Logowanie / Rejestracja
2023-03
Wrocław(gr.4)
Czajkowska-Prokop Sabina
Logowanie / Rejestracja
2023-05
Wrocław(gr.5)
Czajkowska-Prokop Sabina
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: