TYTUŁ SZKOLENIA

Wycieczki szkolne (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Przepisy prawa regulujące wycieczki i wyjścia szkolne. Dokumentowanie wycieczek i wyjść szkolnych. Obowiązki dyrektora szkoły. Cele organizowania przez szkoły krajoznawstwa i turystyki. Obowiązki kierownika i opiekuna wycieczki.
OBSZAR TEMATYCZNY Wychowanie i opieka
ADRESAT Zainteresowani nauczyciele organizujący wycieczki i zielone szkoły, nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego, nauczyciele wychowania fizycznego
TYP SZKOLENIA warsztat
ILOŚĆ GODZIN 2
CENA (PLN) 60 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-212, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
Wrocław: Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-212, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE godz. 16.00-17.30. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
Wrocław
Logowanie / Rejestracja
Wrocław
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: