TYTUŁ SZKOLENIA

Szkolenie w zakresie wychowania-bezpieczeństwo-profilaktyka-edukacja zdrowotna

OPIS SZKOLENIA Radzenie sobie ze stresem. Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym. Oczekiwanych efektów (konkretnie jakie rezultaty ma przynieść szkolenie, jak ma wpłynąć na funkcjonowanie uczestniczących w nim osób i placówki. W jaki sposób można ocenić, czy efekty zostały osiągnięte?. Wskazanie działań dodatkowych- ewentualnego wsparcia dla uczestników szkolenia po jego zakończeniu, planu wdrażania efektów po szkoleniu czy ewentualnych wskazanych zmian organizacyjnych w placówce w zakresie bezpieczeństwo-profilaktyka-edukacja zdrowotna.
OBSZAR TEMATYCZNY Rozwój zawodowy nauczyciela
ADRESAT Zainteresowani nauczyciele ze szkół: podstawowa, technikum, liceum, szkoła branżowa.
TYP SZKOLENIA warsztat
ILOŚĆ GODZIN 5
CENA (PLN) 160 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-212, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE godz. 13.00-19.00.
WYBIERZ TERMIN
2022-11-30
Wrocław
Socha Dariusz
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: