TYTUŁ SZKOLENIA

Rodzice w szkole jako partnerzy procesu kształcenia i wychowania (rada szkoleniowa)

OPIS SZKOLENIA Ułatwiona praca dydaktyczna i wychowawcza – rodzic sprzymierzeńcem. Łatwiejsze egzekwowanie przyjętych reguł („wspólny front” z rodzicami). Lepsza komunikacja i współpraca między szkołą a rodzicami. Zwiększenie aktywności rodziców. Wielopłaszczyznowa współpraca rodziców ze szkołą.
OBSZAR TEMATYCZNY Wychowanie i opieka
ADRESAT Rada Pedagogiczna szkoły/placówki
TYP SZKOLENIA rada szkoleniowa
ILOŚĆ GODZIN 4
CENA (PLN) Cena do ustalenia w zależności od formy (stacjonarna lub zdalna) oraz ilości osób.
LOKALIZACJA
Legnica: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce. Ośrodek koordynujący: DODN Filia w Legnicy, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-162, dos.legnica@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
do ustalenia z placówką
Legnica
Janowska Maria
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: