TYTUŁ SZKOLENIA

Edukacja włączająca uczniów z Ukrainy w proces kształcenia i wychowania (rada szkoleniowa)

OPIS SZKOLENIA Działania integrujące z zespołem klasowym. Diagnoza możliwościi potzreb uczniów z ukrainy. Indywidualizacja procesu kształcenia i wychowania. Ocenianie osiągnięć szkolnych i zachowania uczniów cudzoziemskich - główne założenia
OBSZAR TEMATYCZNY Dydaktyka
ADRESAT Rada Pedagogiczna szkoły/placówki
TYP SZKOLENIA rada szkoleniowa
ILOŚĆ GODZIN 0
CENA (PLN) Cena do ustalenia w zależności od formy (stacjonarna lub zdalna) oraz ilości osób.
LOKALIZACJA
Wałbrzych: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce. Ośrodek koordynujący: DODN Filia w Wałbrzychu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-690-899, dos.walbrzych@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
do ustalenia z placówką
Wałbrzych
Pac-Marcinkowska Krystyna
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: