TYTUŁ SZKOLENIA

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli fizyki (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Podstawa programowa nauczania fizyki a wymagania na egzaminy zewnętrzne w 2023 roku. Doświadczenia i eksperymenty fizyczne na zajęciach edukacyjnych na różnych poziomach edukacji - tworzenie instrukcji przeprowadzanych doświadczeń. Różnorodne sposoby rozwiązywania zadań na podsatwie zadań z egzaminów zewnętrznych. Różnorodne metody i sposoby zapisywanie wyników eksperymentów, analiza wyników i ich interpretacja na różnych poziomach edukacji, etapach kształcenia. Pokazy wybranych zadań eksperymentalnych w kontekście egzaminów zewnętrznych. Ewaluacja i analiza realizacji podstawy programowej z fizyki w kontekście kształtowania kompetencji kluczowych. Elementy nauczania i oceniania kształtującego.
OBSZAR TEMATYCZNY Dydaktyka
ADRESAT Zainteresowani nauczyciele fizyki na wszystkich etapach edukacyjnych
TYP SZKOLENIA sieć
ILOŚĆ GODZIN 20
CENA (PLN) bezpłatne
LOKALIZACJA
Wałbrzych: Ośrodek koordynujący: DODN Filia w Wałbrzychu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-690-899, dos.walbrzych@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE godz. 15.00-17.00. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
2022-11-02
Wałbrzych
Młyńczyk Marta
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: