TYTUŁ SZKOLENIA

Nowe zasady awansu zawodowego nauczycieli

OPIS SZKOLENIA Podstawa prawna awansu zawodowego nauczycieli. Rozwój zawodowy nauczyciela. Realizacja zadań w okresie awansu. Dokumentowanie dorobku zawodowego. Ocena pracy awansującego nauczyciela. Wymagania niezbędne do uzyskania stopni awansu zawodowego. Postępowanie egzaminacyjne i kwalifikacyjne - część praktyczna awansu zawodowego. Przepisy przejściowe.
OBSZAR TEMATYCZNY Rozwój zawodowy nauczyciela
ADRESAT Nauczyciele, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych
TYP SZKOLENIA warsztat
ILOŚĆ GODZIN 8
CENA (PLN) 256 zł
LOKALIZACJA
Legnica: Ośrodek koordynujący: DODN Filia w Legnicy, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-162, dos.legnica@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE godz. 15.00-18-00.
WYBIERZ TERMIN
2022-12-01
Legnica
Lewandowski Jan
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: