TYTUŁ SZKOLENIA

Projekt szkoleń Edukacja dla bezpieczeństwa

OPIS SZKOLENIA Celem projektu szkoleń jest przygotowanie nauczycieli do realizacji nowych treści w ramach przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa. Założenia projektu przewidują przygotowanie rozwiązań w zakresie współpracy szkół i podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w celu edukacji dla bezpieczeństwa. W ramach przygotowania nauczycieli, oprócz zdobycia wiedzy merytorycznej i specjalistycznej do nowych treści programowych jest również wyczulenie nauczycieli na właściwe podejście do kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich, zgodnie z zapisami: „Istotne znaczenie w rozwoju młodzieży ma wychowanie mające na celu kształtowanie postawy patriotycznej oraz poczucia odpowiedzialności za dorobek minionych pokoleń”. Tematyka szkoleń: • Informacja o SZ RP – wiedza ogólna z elementami szczegółów • Reagowanie w sytuacji zagrożenia działaniami wojennymi (Survival) • Terenoznawstwo • Polityka obronna, bezpieczeństwo militarne • Zagrożenia terrorystyczne • Zagrożenia chemiczne i jądrowe • Cyberbezpieczeństwo w wymiarze wojskowym • Szkolenie strzeleckie
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA
ADRESAT zainteresowani nauczyciele
TYP SZKOLENIA sieć
ILOŚĆ GODZIN 20
CENA (PLN) bezpłatne
LOKALIZACJA
Wrocław:
DODATKOWE INFORMACJE 04.10.2022 18.11.2022 08.11.2022 22.11.2022 06.12.2022 17.01.2023 AWL we Wrocławiu DODN we Wrocławiu
WYBIERZ TERMIN
2022-11-05
Wrocław
Horyń Jolanta
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: