TYTUŁ SZKOLENIA

ANDRAGOGIKA – Sztuka nauczania dorosłych z elementami komunikacji

OPIS SZKOLENIA Wychowanie i andragogika to całość zamierzonych oddziaływań środowiska społecznego, przyrodniczego na jednostkę, trwające całe życie. W zakres pojęcia wchodzi: wychowanie naturalne pod wpływem środowiska, w którym jednostka funkcjonuje-rodzina, kontakty społeczne, obyczaje, religia, wychowanie instytucjonalno-celowe, planowe oddziaływanie instytucji wychowujących takich jak: przedszkola, szkoły, internaty, domy dziecka, samowychowanie. Wychowanie osób dorosłych to przede wszystkim przejście z gorszego stanu do lepszego co w istocie oznacza rozwój takiego człowieka. Jest to więc szereg konkretnych procesów i czynności, które w ostatecznym rozrachunku prowadzą do pełnego rozwoju człowieka. Cały proces wychowawczy opiera się więc na zmianach ekonomicznych, duchowych oraz innych procesach pośredniczących. Moduły tematyczne: 1. Moduł. Dyrektor szkoły: menedżer i przywódca. 2. Moduł. Dorosłość z punktu widzenia społecznego. 3. Moduł. Koncepcja rozwoju wg Erika Eriksona: 4. Moduł. Edukacja dorosłych- kształcenie podejmowane przez osoby dorosłe z powodu chęci rozwoju, dostosowania i zmiany kompetencji oraz kwalifikacji do przemian społeczno-gospodarczych. 5. Moduł. Edukacja dorosłych wychodzi z cienia formalnej oświaty, zakorzenia się w międzynarodowej świadomości i otwiera możliwości międzynarodowej komunikacji. 6. Moduł. Socjologia jako nauka o społeczeństwie –wprowadzenie w problematykę zajęć. 7. Moduł. NOWOŚCI OŚWIATOWE od września 2022. Co musi wiedzieć nauczyciel na rok szkolny 2022/2023. 8. Moduł. Komunikacja społeczna to proces wytwarzania, przekształcania, a następnie przekazywania informacji pomiędzy pojedynczymi osobami, grupami lub organizacjami społecznymi. 9. Moduł. Ewaluacja zajęć. Ocena efektywności szkoleń. 10. Autoewaluacja. Rozwój własny trenera-andragoga. Podsumowanie.
OBSZAR TEMATYCZNY Dydaktyka
ADRESAT Zainteresowani dyrektorzy i nauczyciele
TYP SZKOLENIA kurs doskonalący
ILOŚĆ GODZIN 80
CENA (PLN) 1280 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: DODN we Wrocławiu/Microsoft Office 365, Teams
DODATKOWE INFORMACJE Zajęcia odbywać się będą w trybie hybrydowym część zajęć realizowana będzie: • stacjonarne w siedzibie DODN we Wrocławiu, przy ul. Trzebnickiej 42-44 ( soboty 09.30 - 16.30) • zdalne za pomocą Narzędzia Microsoft Office 365, Teams. ( piątki godz. 16.00 – 19.45 ) Ponadto każdy uczestnik realizuje samodzielnie Samokształcenie kierowane w wymiarze 13 godzin dydaktycznych. Kurs realizowany w okresie od dn. 28.10.2022 do dn. 14.01.2023 r.
WYBIERZ TERMIN
2022-10-28
Wrocław
Socha Dariusz
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: