TYTUŁ SZKOLENIA

Odnaleźć się w doświadczeniu Maryi. Sanktuarium Matki Bożej w Bardzie Śląskim.

OPIS SZKOLENIA Poznajemy Sanktuaria Maryjne Dolnego Śląska.Historia Sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary. Klasztor Ojców Redemptorystów-obiekt pocysterski.Istota i znaczenie ruchu pielgrzymkowego w Polsce ( konferencja w Bardzie Śl.)
OBSZAR TEMATYCZNY Dydaktyka
ADRESAT Rada Pedagogiczna szkoły/placówki
TYP SZKOLENIA rada szkoleniowa
ILOŚĆ GODZIN 5
CENA (PLN) Cena do ustalenia w zależności od formy (stacjonarna lub zdalna) oraz ilości osób.
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-212, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
do ustalenia z placówką
Wrocław
Halicka Agnieszka
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: