TYTUŁ SZKOLENIA

Konferencja z cyklu EDUKACJA INKLUZYJNA nt. „Zobacz więcej – myślenie i działanie w szkole dla wszystkich”

OPIS SZKOLENIA 10.00 – 10.15 Otwarcie konferencji dr Jolanta Horyń, Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu 10.15 – 11.15 „Przepisy dotyczące przystosowania obiektów, pomieszczeń i miejsc pracy do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami ” Zbigniew Kołodyński, Nadinspektor Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu 11.15 – 11.45 „Standardy obszaru technicznego modelu dostępnej szkoły na poziomie podstawowym” Sylwia Nadolska, Nauczyciel Konsultant Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu 11.45 – 12.00 PRZERWA 12.00 – 12.45 „Dostępna szkoła to szkoła dla wszystkich” dr inż. arch. Natalia Ratajczak -Szponik, Koordynator ds. dostępności architektonicznej mgr inż. Agnieszka Marek-Kwocz, Koordynator ds. dostępności architektonicznej w Centrum Innowacji i Biznesu przy Politechnice Wrocławskiej 12.45 – 13.30 „Ewakuacja osób z niepełnosprawnościami - wyzwania i możliwości” dr Anna Janus, Koordynatorka, Ekspertka, Fundacja Imago 13.30 – 13.40 Podsumowanie konferencji dr Jolanta Horyń, Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA
ADRESAT dyrektorzy szkół/placówek oświatowych i nauczyciele zainteresowani problematyką szkolenia
TYP SZKOLENIA konferencja
ILOŚĆ GODZIN 3
CENA (PLN) bezpłatne
LOKALIZACJA
Wrocław:
DODATKOWE INFORMACJE g.10:00
WYBIERZ TERMIN
2023-01-26
Wrocław
Horyń Jolanta
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: