TYTUŁ SZKOLENIA

Harcerski styl jako wkład w wychowanie obywatelskie

OPIS SZKOLENIA Kamil Ciupak – Starosta Polkowicki, Łukasz Puźniecki – Burmistrz Polkowic, hm. Arkadiusz Rudolf – Komendant Chorągwi Dolnośląskiej ZHP, Jarosław Obrębski - Wojewoda Dolnośląski, Roman Kowalczyk - Dolnośląski Kurator Oświaty, Paweł Piwko - Wójt Gminy Radwanice, Bogumiła Niemasz - Dyrektor Zespołu Szkół w Radwanicach, pwd. Marta Tarkowska - Komendanta Związku Drużyn, Drużynowa, Dh. Anna Trochanowska - Drużynowa, Martyna Rybka - Pełnomocnik Prezydenta ds. organizacji pozarządowych, Izabela Baranowska – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w Górze, hm. Iwona Gbiorczyk – Drużynowa 17. Gromady Zuchowej Misiaki Rozrabiaki, dr Jolanta Horyń - Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, Program konferencji: 10:00 – GRA MIEJSKA dla uczestników konferencji (realizowana w zespołach samorządowo-szkolnych). /spotykanie organizacyjne przed wejściem do starostwa, przekazanie zasad gry/ 10:45 – bufet kawowy, 11:00 – rozpoczęcie konferencji Program artystycznych w wykonaniu zuchów i harcerzy ze Związku Drużyn ŻYWIOŁY działającego na terenie powiatu polkowickiego. 11:45 - Wystąpienia zaproszonych gości: Harcerstwo jest organizacją nastawioną nie na „żądanie” od społeczeństwa, ale na „dawanie” społeczeństwu, służenie mu (A. Kamiński) Paweł Piwko - Wójt Gminy Radwanice, Bogumiła Niemasz - Dyrektor Zespołu Szkół w Radwanicach, pwd. Marta Tarkowska - Komendanta Związku Drużyn, Drużynowa, Dh. Anna Trochanowska - Drużynowa, Martyna Rybka - Pełnomocnik Prezydenta ds. organizacji pozarządowych, Izabela Baranowska – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w Górze, hm. Iwona Gbiorczyk – Drużynowa 17. Gromady Zuchowej Misiaki Rozrabiaki, dr Jolanta Horyń - Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, Program konferencji: 10:00 – GRA MIEJSKA dla uczestników konferencji (realizowana w zespołach samorządowo-szkolnych). /spotykanie organizacyjne przed wejściem do starostwa, przekazanie zasad gry/
OBSZAR TEMATYCZNY WYCHOWANIE I OPIEKA
ADRESAT dyrektorzy, wicedyrektorzy,zainteresowani nauczyciele
TYP SZKOLENIA konferencja
ILOŚĆ GODZIN 5
CENA (PLN) bezpłatne
LOKALIZACJA
Wrocław:
DODATKOWE INFORMACJE 27.01.2023 10:00-14;00 Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Polkowicach
WYBIERZ TERMIN
2023-01-27
Wrocław
dr Horyń Jolanta
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: