TYTUŁ SZKOLENIA

Program wychowawczo–profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej: od diagnozy potrzeb do ewaluacji (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Źródła emocji i strefy regulacji. Zachowania trudne a zachowania niebezpieczne. Zachowania autoagresywne, ryzyko uszkodzeń ciała, samobójstwa. Rozpoznawanie objawów zaburzeń zgodnie z diagnostyką DCM V, ICD 10, ocena i diagnoza zagrożenia. Użyteczne dla uczniów metody radzenia sobie z emocjami: regulacja emocji.
OBSZAR TEMATYCZNY Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
ADRESAT Zainteresowani nauczyciele
TYP SZKOLENIA warsztat
ILOŚĆ GODZIN 3
CENA (PLN) 90 zł
LOKALIZACJA
Jelenia Góra: Ośrodek koordynujący: DODN Filia w Jeleniej Górze, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-690-953, dos.jelenia@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE godz. 16.00 - 18.45. Narzędzie: Microsoft Teams.
WYBIERZ TERMIN
2023-04-03
Jelenia Góra
Baeck-Kamińska Katarzyna
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: