TYTUŁ SZKOLENIA

Nowa sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli, którzy potrafią grać i czasami wygrywać w warcaby (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023. Założenia modelu edukacji włączającej jako podejścia w procesie kształcenia i wychowania, którego celem jest zwiększanie szans edukacyjnych wszystkich osób uczących się. Dobre praktyki i nowe pomysły na gry w warcaby. Innowacyjność i kreatywność w praktyce szkolnej. Jak rozwijała się gra w warcaby? Praktyczne sposoby na zastosowanie gry w warcaby w procesie edukacyjnym wszystkich osób uczących się. Jakie rodzaje warcabów istnieją i jak w nie grać? Szkolne i międzyszkolne turnieje gry w warcaby jako podejście w procesie kształcenia i wychowania, którego celem jest zwiększanie szans edukacyjnych wszystkich osób uczących się. Jak nauczyć dziecko grać w warcaby? Szkolne i międzyszkolne turnieje gry w warcaby jako podejście w procesie kształcenia i wychowania, którego celem jest zwiększanie szans edukacyjnych wszystkich osób uczących się. Jak wygrać grę w warcaby? Szkolne i międzyszkolne turnieje gry w warcaby jako podejście w procesie kształcenia i wychowania, którego celem jest zwiększanie szans edukacyjnych wszystkich osób uczących się.
OBSZAR TEMATYCZNY Dydaktyka
ADRESAT zainteresowani nauczyciele
TYP SZKOLENIA sieć
ILOŚĆ GODZIN 10
CENA (PLN) bezpłatne
LOKALIZACJA
Wrocław:
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
2023-03-29
Wrocław
Szanin Wiktor
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: