TYTUŁ SZKOLENIA

Kompetencje kluczowe: Jak stymulować kreatywność ucznia? (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Warunki dydaktyczno-wychowawcze rozwoju młodego człowieka w szkole. Przeszkody w rozwijaniu twórczego myślenia. Rola i możliwości nauczyciela w stymulowaniu kreatywności ucznia. Reguły postępowania nauczyciela. Umiejętności interpersonalne. Techniki zwiększania sprawności w wykonywaniu operacji intelektualnych. Wzmacnianie motywacji. Przezywciężanie przeszkód.
OBSZAR TEMATYCZNY Dydaktyka
ADRESAT zainteresowani nauczyciele, rodzice
TYP SZKOLENIA warsztat
ILOŚĆ GODZIN 2
CENA (PLN) 60 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-212, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE godz. 16.00-17.30. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
2023-03-31
Wrocław
Kobzarska-Bar Barbara
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: