TYTUŁ SZKOLENIA

Diagnoza potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży jako założenie programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Postępowanie diagnostyczne w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży.Zasady rzetelnej diagnozy i wnioskowania:od koncepcji badania do formułowania wniosków, rekomendacji i działania.Program wychowawczo-profilaktyczny jako elastyczne spojrzenie na cele wychowania i profilaktyki w szkole.Adekwatny do potrzeb uczniów program wychowawczo-profilaktyczny jako holistyczne podejście do kształtowania postaw uczniów oraz do wspomagania wychowawczej roli rodziny.
OBSZAR TEMATYCZNY Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
ADRESAT zainteresowani nauczyciele
TYP SZKOLENIA warsztat
ILOŚĆ GODZIN 3
CENA (PLN) 105 zł
LOKALIZACJA
Jelenia Góra: Ośrodek koordynujący: DODN Filia w Jeleniej Górze, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-690-953, dos.jelenia@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE godz. 15.00-17.15. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
2024-01-09
Jelenia Góra
Baeck-Kamińska Katarzyna
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: