TYTUŁ SZKOLENIA

Ocenianie, które wspiera i rozwija potencjał uczniów (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Prawo oświatowe o ocenianiu:ocenianie wspierające,informacja zwrotna,ocena koleżeńska,samoocena.Formułowanie wymagań edukacyjnych z uwzględnieniem taksonomii celów w obszarze sfery poznawczej,emocjonalnej oraz psychomotorycznej.Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów.Podmiotowość ucznia w procesie oceniania.Różne formy oceniania postępów uczniów i wskazywania im drogi rozwoju.
OBSZAR TEMATYCZNY Dydaktyka
ADRESAT zainteresowani nauczyciele
TYP SZKOLENIA warsztat
ILOŚĆ GODZIN 2
CENA (PLN) 70 zł
LOKALIZACJA
Jelenia Góra: Ośrodek koordynujący: DODN Filia w Jeleniej Górze, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-690-953, dos.jelenia@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE godz. 15.00-16.30. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
2024-04-10
Jelenia Góra
Baeck-Kamińska Katarzyna
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: